elling1.jpg (86011 bytes) Dal-Elling

må ha vore ein av dei meir særmerkte personane som har levd her i bygda.

Eldre folk hugsar han særs godt, og dei har berre gode minne om han.

Dal-Elling med tromma og eit 17. mai tog. (SFFJ-93357.0021)

Meir om Dal-Elling